DESPRE NOI

Centrul de Studii "VIITORUL MEU" este  unul dintre cele mai moderne  centre de educaţie şi de învăţămînt, de pregătire, de formare profesio nală şi de sprijin pentru instruire.Este o organizaţie care pune din start bazele unui învățămînt de calitate pentru obținerea celor mai bune rezultate. Centrul de Studii "VIITORUL MEU " pune la dispoz iţia elevilor-viitori specialişti, întreaga bază necesară unui învăţământ calitativ,cărţile şi materialele necesare pentru aprofundarea studiului.În cadrul centrului activează cadre didactice calificate în domeniul specialităţilor pe care le predau, cu o vastă experienţă. La baza procesului de instruire în cadrul centrului se regăsesc următoarele aspecte: instituirea unui mediu prietenos de lucru; însuşirea de către elevi în timpul lecţiilor a...